Positioneringsonderzoek voor een van de snelst groeiende e-commercebedrijven: My Jewelery

Om de huidige positionering van My Jewelery in kaart te brengen heeft Markteffect een online positioneringsonderzoek uitgevoerd. Hierbij is een representatief onderzoek uitgevoerd onder de Nederlandse consument en bovendien een additionele steekproef van eigen klanten toegevoegd. Middels het online onderzoek is er onder andere inzicht verkregen in de naamsbekendheid, het imago en de overweging van My Jewelery en haar concurrenten, maar ook de prijsperceptie en in hoeverre men bereid is een aankoop te doen.

Na vergelijking tussen de gewenste positionering en de huidige positionering bleek dat veel van de kernwaarden van My Jewelery ook door klanten en consumenten die bekend zijn met het merk als passend worden ervaren. Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat er ook een aantal kernwaarden zijn waarbij de associatie met My Jewelery nog niet genoeg gelegd wordt.

Er zijn diverse kansen bloot gelegd voor nieuwe of beter te bereiken doelgroepen en er is niet alleen inzicht verkregen in wat men moet communiceren, maar ook via welke kanalen de doelgroep het beste te bereiken is. Ook zijn er aan de hand van het onderzoek meerdere quick wins boven tafel gekomen.

Leave a Comment