Spring Real Estate – ‘Coehoorngebied – Arnhem Centraal – Kansgebied’

Niet geheel toevallig opende op 21 maart, inderdaad: begin van de lente, Spring Real Estate een vestigating in Arnhem. De derde in Nederland, na Amsterdam en Den Haag. Spring staat voor bedrijfsmakelaardij nieuwe stijl. Dat houdt volgens partner Oost-Nederland Robert Jan Buis in dat er vooral gestuurd wordt op data in plaats van op ‘natte vingerwerk. Met name als het gaat om waarderingen. En dat de wereld van online en offline bij elkaar worden gebracht.

Buis: “We hebben onder andere zwaar geïnvesteerd in onze e-commerce omgeving, door de participatie in Beleggingspanden.nl, maar ook onze eigen website is aangepast waarbij we overgaan naar de .com variant. Om kort te gaan: wij proberen onze dienstverlening zoveel mogelijk te digitaliseren.”

De in 2011 opgerichte onderneming heeft volgens Buis vooral jonge, hoog opgeleide professionals in dienst: econometristen, informatici, juristen en economen. Zelf is Buis geboren en getogen Arnhemmer en, in eigen woorden, ‘een makelaar met een passie voor marketing’.

“Ik heb mezelf op beide sporen ontwikkeld. Dat komt onder meer tot uiting in het feit dat ik zowel registertaxateur ben als senior marketing professional. Ik probeer due de bedrijfsmakelaardij op een marketingmanier aan te vliegen. Om het simpel te zeggen: de klant centraal en alle mogelijke middelen inzetten om je dienstverlening te optimaliseren.” Behalve de reguliere, klassieke bedrijfsmakelaardij, waarbij ze taxaties verricht en de ondernemer adviseert bij huur en verhuur van een bedrijfspand, bedient Spring het hele speelveld van beleggingen. Vanaf de vermogende particular early from institutional beleggers.

Buis: “Dat doen we op verschillende manieren. Beleggingspanden.nl leent zich bij voorkeur voor kleinere investeringsvolumes, vooral voor de particular. De grote, pakketgewijze, complex verwervingen voor institutionele beleggers, doen we vanuit eleven afdeling Capital Markets in Amsterdam. Daar zitten de econometristen, de rekenwonders.”

Trends 2020

Het Coehoorngebied zou, volgens Buis, bij uitstek passen in de huidige trend om nabij ov-knooppunten te verdichten en te verhogen, zoals dat bijvoorbeeld ook gebeurt rond Rotterdam en Den Haag Centraal.

Buis: “Ook in de province is deze tendens merkbaar. Niet alleen in Arnhem, maar ook in Nijmegen, Zwolle en Enschede.” Vooruitkijkend verwacht Buis een afkoeling van de beleggingsmarkt omdat de betere producten schaars aan het worden zijn. Verder voorziet hij een correctie van de bouwkosten, mede doordat aannemers als gevolg van de stikstofcrisis projecten zien wegvallen, en hun mensen wel aan het werk willen houden en dus bereid zijn water bij de wijn te doen. En dus tegen kostprijs of lager zelfs aan de slag willen.

Een gunstige correctie, aldus Buis, waar de markt op zat te wachten, omdat bepaalde projecten nu weer haalbaar worden. Met name buiten de Randstad, waar de bouwkosten dusdanig hoog waren geworden dat de investeringen niet meer terug verdiend konden worden. Ook de beweging west-oost gaat zich doorzetten in 2020 volgens Buis. Dat komt niet alleen door het verschil in huizenprijzen, maar ook doordat oost-Nederland veel te bieden heeft.

Boxwood: “Woon- en leefkwaliteit worden steeds belangrijker, net als ruimte en welzijn. Daarnaast zijn er in zowel Arnhem als Nijmegen voldoende grootstedelijke voorzieningen.” Kijkend naar het ondernemingsklimaat ziet Buis dat de verhuisbereidheid groot is en dat de werknemer een steeds belangrijker stem heeft als het gaat om bedrijfshuisvesting. Buis: “Werd er voorheen vooral gestuurd op vierkante meters; tegenwoordig gaat het om wat de werknemer graag wil. Het is tenslotte een “War for Talent”

Een mooie nieuwe ontwikkeling dat uitdrukking geeft aan het Nieuwe Werken, is Journey Offices in het voormalige V&D pand in Arnhem. De ontwikkeling van Unifore & The Office Operator, dat is echt hip & happening!”

reacties

Leave a Comment